Rozhovor s majitelkou DR.BELTER

Vědecký přístup k péči o pleť

Rozhovor s majitelkou společnosti Alenou Tesařovou v časopisu Kosmetika & Wellness.

Kosmetika DR. BELTER® přišla do České republiky v roce 1994. Od roku 1997 je exkluzivní zastoupení k prodeji kosmetických přípravků v rukách paní RNDr. Aleny Tesařové. Značka si stále udržuje své postavení, ve společnosti se ale chystá změna.

Značka DR.BELTER® je na českém trhu zastoupena už 26 let a vy jste stále v jejím čele. Stále vás tato činnost nabíjí pozitivní energií?

Čím dál víc. Pohybuji se v kolektivu velmi aktivních a nadšených lidí a to mě velmi posiluje. Podařilo se nám vytvořit skvělý a stabilní profesionální kolektiv s vášní pro značku DR.BELTER®. Máme velmi erudovanou šéfkosmetičku, která přináší do naší firmy nejen vysokou profesionální úroveň, ale i etickou kulturu. Společně s našimi klientkami budujeme pevné a dlouhodobé partnerské vztahy. Našim společným cílem je nejen péče o krásu, ale především profesionální přístup v pomoci lidem, kteří mají kožní problémy, aby se i tito cítili komfortně a šťastně. V takovém prostředí se cítím velmi dobře.

Je pro vás nyní s vašimi zkušenostmi práce lehčí, nebo naopak těžší, protože si víc uvědomujete důsledky případných nesprávných rozhodnutí?

Hodně jsem se za dobu svého podnikání naučila. Byla jsem vystavena mnohým extrémním podmínkám a zvládli jsme to. A tak to musí být i nadále. Nesprávných rozhodnutí bych se samozřejmě chtěla co nejvíce vyvarovat. A také se mohu spolehnout na diskusi se zkušeným týmem svých pracovníků.

Původně jste pracovala v biochemické laboratoři. Do jaké míry vám v nové praxi byly užitečné dlouholeté znalosti?

Zkušenosti a znalosti z mého původního povolání – klinický biochemik – zúročuji dodnes. Práce ve zdravotnické profesi je velmi náročná na přesnost, pracovní disciplínu, pochopení vážnosti situace a často bez ohledu na pracovní dobu. To byl veliký vklad do začátku mého podnikání. A znalosti medicínské a chemické jsou pro kosmetický obor nadstandardní výhodou. Rozumět složení produktu, který nabízíte klientce, je základ v kosmetické praxi. Na tento aspekt klademe velký důraz při školeních a velmi se nám to vyplácí. Kosmetičky samy poznaly, jak je důležité rozumět a dokonale znát složení přípravku, se kterým pracují. Před svou klientkou se mohou cítit jako důvěryhodná autorita a klientka to velmi brzy ocení.

Měla jste k vedení firmy dispozice, nebo jste se učila „za pochodu“?

V době mé klinické praxe jsem zastávala dlouhou dobu vedoucí místa a to mně určitě pomohlo i v podnikání. Samozřejmě, že nové pracovní prostředí bylo velmi odlišné od toho původního.

Jsem člověk velmi systematický a pedantní, nesnáším nedokončenou práci. Ale i přes tyto vlastnosti se mi podařilo vytvořit ve firmě pohodu, radost z práce a lásku ke značce DR.BELTER®. To pokládám za velký úspěch.

Je z vašeho pohledu nyní podnikání lehčí, než když jste v roce 1997 začínala?

Začínala jsem s velmi úzkým týmem nadšenců a všichni jsme šli do neznámého oboru.

Trh byl nenasycený, konkurence malá a v podstatě všichni začínali. Tato situace se ale velmi rychle měnila a my jsme se museli zařadit do tvrdého konkurenčního boje, pokud jsme chtěli své cíle splnit. Myslím, že začalo to těžší období, které trvá dodnes.

Změnila se nějakým způsobem výroba kosmetických produktů DR.BELTER® po dobu vašeho fungování ve společnosti – z hlediska jejich složení produktů nebo obliby?

Firma DR.BELTER® neopustila svou prvotní filozofii, a to vyrábět vysoce účinné produkty, které splňují nejvyšší kvalitu a lásku k přírodě. Kontinuálně pokračuje v rozvoji GreenTec konceptu, což představuje kombinaci přírodních rostlinných extraktů s inovativními promedicinskými léčivými látkami k docílení ideálních pěsticích výsledků. Využívají nejnovější patenty a high-tech postupy při vývoji nových produktů, které jsou špičkou ve svém oboru.

Dostala se ke mně informace, že chcete vedení firmy předat své dceři. V jakém stadiu je toto rozhodnutí? 

Pro mě to rozhodnutí bylo jednodušší z toho důvodu, že dcera byla po celou dobu budování firmy mou velmi blízkou a důvěrnou partnerkou. Od počátku, i když měla své zaměstnání, jezdila do mateřské firmy v Německu, kde tlumočila jednání a školení, překládala veškeré materiály do češtiny. Má velmi úzký přátelský vztah s novou generací Belterů. Předání firmy bude probíhat postupně, zatím se nám společně pracuje velmi dobře.

Když jsme spolu hovořili v loňském roce, když společnost DR.BELTER® slavila 25. výročí působení na našem trhu, říkala jste, že „vlajkovou lodí“ vaší firmy je GreenTec koncept a že jej postupně stále rozšiřujete. Jaká je situace v současné době?

Dalším pokračování GreenTec konceptu je nová linie „N“ – certifikovaná přírodní kosmetika 3. generace. Představuje nové udržitelné nároky na produkty, a to jak na obsažené účinné látky, tak obaly a recyklovatelnost. Spojuje v sobě lásku k přírodě, ruku v ruce s inovativní technologii zpracování s respektem k životnímu prostředí a samozřejmě k fyziologii kůže.

Je určena pro ty, pro které je udržitelná péče prioritou.

Pojďme se vrátit do současnosti, jaké kosmetické ošetření doporučujete v tomto podzimním období?

Těch možností je celá řada, samozřejmě musíme respektovat stav pleti a její aktuální potřebu. Ale jako TOP ošetření pro toto období jsme doporučili našim klientkám aplikaci Thermo-okluzivní masky Cocon Mousse. Je to vysoce efektivní péče, kdy pěnový zábal umocňuje působení účinných látek, které jsou podle potřeby aplikovány na pleť. Díky pěnovému krytí se zvýší teplota, aktivuje se krevní cirkulace a lymfatický systém, a tím se podpoří absorpční schopnost pleti. Efekt je fantastický!

Jaká zajímavá školení plánujete pro kosmetičky pracující s vaší značkou?

Máme vytvořený ucelený koncept vzdělávacích akcí, který samozřejmě aktualizujeme podle programu mateřské firmy. Nikdy nechybí školení o nových přípravcích, aplikacích a nových technikách a postupech péče. Zařazujeme i manažersko-obchodní typy školení.

Každá klientka, která chce pracovat s přípravky naší značky, musí absolvovat Základní školení, které je velmi náročné, protože přípravků DR.BELTER® je přes 160 a možností jejich kombinací je neskutečně mnoho.