REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE

Reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě na webových stránkách www.betler.cz, lze elektronickou poštou na komunikační adrese dodavatele: info@belter.cz. Reklamace musí obsahovat zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa, kam zaslat reklamované zboží.

Je potřebné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. třicetidenní.